Slachtoffer en Motieven

Het slachtoffer is mijn vader.

Reinhold Komes, geboren op 18 maart van 1932 werd in juni van 1999 gemarteld door Wesley Clark in de kelder van een ziekenhuis in Antwerpen, België. 


Een jaar voordien, eind juli van 1998, heb ik mijn vader die al eerder door Wesley Clark uit een Duits ziekenhuis was ontvoerd, in het centrum van Nijmegen gemarteld zien worden, waarbij de corrupte stront die men in Nijmegen politie noemt, gewoon meewerkte bij het martelen. Wesley Clark was daarbij aanwezig en naar ik inmiddels van Willem-Alexander weet heeft behalve de buitengewoon smerige drekpolitie Nijmegen ook de AIVD eraan meegewerkt.


Ik heb lange tijd gedacht dat mijn vader de bijzonder bloedige marteling van juni 1999 in Antwerpen niet had overleeft. Hij blijkt echter nog te leven en in Nederland verder te worden gemarteld.


In mei van 2011 ben ik mijn vader onverwachts tegen gekomen terwijl de politie Nijmegen bezig was om hem in het CWZ Ziekenhuis in Nijmegen opnieuw te martelen. De politie Nijmegen mag de beschrijving corrupte criminele drek beslist als dringend compliment opvatten. 


Dus met andere woorden terwijl ik na de buitengewoon bloedige marteling van juni 1999 in Antwerpen ervan uit ben gegaan dat mijn vader dit niet kon hebben overleeft, blijkt hij nog te leven en is men in Nederland bezig om hem verder te martelen. Organisatie Wesley Clark met medewerking van de AIVD.

Willem-Alexander, toen nog kroonprins, heeft tijdens een bezoek op 26 september 2010 zijn excuus gemaakt voor het aandeel dat de AIVD heeft gehad bij het martelen en laten verdwijnen van mijn vader. WA heeft daarbij een bedrag genoemd van 3 miljoen euro, zonder dat ik ooit om enig bedrag zou hebben gevraagd. Overigens heeft de AIVD mij nadien in het najaar van 2011 schriftelijk laten weten zogenaamd geen dossier over mij te hebben. 


Nadat ik in mei van 2010 ben begonnen om aangifte te doen bij de bijzonder corrupte politie in Nijmegen, ben ik in totaal 4 keer bezocht door toen nog Kroonprins Willem-Alexander. Dit was op 26 september 2010, op 17 november 2010 plus 2 keer in de eerste week van juni 2011.


De corrupte stront die in Nijmegen voor politie moet doorgaan weigert ook na 4 pogingen (tussen mei van 2010 en augustus van 2012) om de aangifte normaal op te nemen en heeft bij iedere poging een andere smoes waarom men zich niet in staat acht om hier onderzoek naar te doen. 


Dat is niet raar omdat de corrupte drek die in Nijmegen voor politie moet doorgaan diverse keren heeft meegewerkt bij het martelen van mijn vader en nu dus zich zelf zou moeten onderzoeken. Dat is net zo iets als een moordenaar of verkrachter vragen om zich zelf te onderzoeken. Dat werkt gewoon niet. 


Toen ik in de zomer van 2004 het CWZ ziekenhuis ben binnen gelopen op zoek naar mijn vader werd ik door 2 agenten van de politie Nijmegen eruit gesleurd. 

Na het eerste bezoek van Willem-Alexander van 26 september 2010 werd ik in mei van 2011 door de politie Nijmegen naar het CWZ gebracht en daar blijkt mijn vader gewoon verder te worden gemarteld. Iemand had "help Edith" op het raam geschreven van de kamer waarin mijn vader gemarteld werd. In spiegelschrift zodat het goed leesbaar was vanuit de tuin van het ziekenhuis waar ik op dat moment stond.


Bovendien stond er eind mei van 2011 een politie agent met voornaam HAN van de politie Nijmegen naast mij in de tuin van het ziekenhuis die eveneens heel duidelijk heeft gezien wat er met mijn vader werd uitgevreten. Ondanks het feit dat ik na dit incident van eind mei 2011 opnieuw 2 keer heb getracht aangifte te doen bij de politie Nijmegen, weigert de politie tot nu toe de aangifte op te nemen zoals normaal zou zijn. 


Bovendien claimt de buitengewoon corrupte drek die men in Nijmegen politie noemt, het te ingewikkeld te vinden om te achterhalen welke agent met voornaam HAN die voor de politie Nijmegen werkt, in mei van 2011 getuige ervan is geweest hoe mijn vader opnieuw werd gemarteld in het CWZ ziekenhuis. Deze vent met voornaam HAN werkt als agent voor de politie in Nijmegen en was gedurende de laatste 2 weken van mei 2011 opgenomen in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis met een burn out.


Het is overigens helemaal niet raar dat de corrupte drek die in Nijmegen voor politie moet doorgaan zich pertinent weigert om de aangifte fatsoenlijk op te nemen. Dezelfde corrupte stront (politie Nijmegen) die nu absoluut niets wenst te begrijpen en zich in de meest vreemde bochten wringt om maar niet te hoeven onderzoeken was immers in juli van 1998 (week 30 van 1998) erbij aanwezig toen Clark in Nederland ermee is begonnen om mijn vader te martelen. Wat ik voor de diverse bezoeken van Willem-Alexander wel vermoede maar niet zeker wist is dat de AIVD daar een flink aandeel in heeft gehad.


Dat de politie in Nederland vaak erg sloom en incompetent is weet ik al jaren. Dat men echter zo super corrupt is om gewoon mee te werken bij het martelen en laten verdwijnen van mensen is zelfs voor mij een schok en ik ben toch heel veel ellende gewend in dit super corrupte land.


Overigens is Willem-Alexander buitengewoon aardig maar zijn excuus blijkt gewoon een wassen neus te zijn. De super corrupte en ronduit criminele drek politie Nijmegen weigert ook na de diverse vriendelijke bezoeken van WA om de aangifte op te nemen of onderzoek te doen.


Een leugenachtige stronthommel met naam Leenders van de politie Nijmegen weigert de aangifte fatsoenlijk op te nemen en laat mij tijdens de 4e poging om aangifte te doen (op 6 augustus van 2012) nog niet eens uitpraten.


Leenders jij vieze leugenachtige stuk stront, mocht mijn vader niet levend terug komen dan ga ik internationaal aangifte tegen je doen, vanwege medewerking bij het martelen en laten verdwijnen van mijn vader. En bovendien heb je dan zelf een moord met voorbedachten rade op je geweten. Jij leugenachtig monster. 


Deze leugenachtige, corrupte zak beweerd wettelijk gezien niet te mogen onderzoeken vanwege de Amerikaanse nationaliteit van Clark. Ik heb zelf de NATO plus het Duitse Ministerie van Defensie en verschillende advocaten erover gesproken. 


De waarheid is als volgt: Aangiftes dienen volledig te woorden opgenomen in de woonplaats van het slachtoffer (in dit geval Nijmegen) waarnaar een normaal functionerende politie zich middels een zogenaamd "Rechtshulpverzoek" tot buitenlandse politie diensten zou moeten wenden met de vraag om medewerking voor dat deel van de criminele feiten die zich buiten Nederland hebben afgespeeld. Maar zoals gezegd de smerige drek die in Nijmegen voor politie moet doorgaan heeft vanaf Juli van 1998 driftig meegewerkt bij het door Clark georganiseerde martelen van mijn vader en heeft om die reden geen enkele belangstelling om de zaak te onderzoeken.


Ik heb inmiddels 4 keer gepoogd om aangifte te doen - de gegevens zijn bekend - de walgelijke corrupte drek die men in Nijmegen politie noemt heeft echter zelf vanaf uiterlijk juli 1998 meegewerkt bij het martelen van mijn vader. 


Mevrouw van Dongen (klachtenafdeling van de politie Nijmegen) kan de namen achterhalen van de 2 blonde hufters die mij tijdens de Vierdaagse van Nijmegen 1998 zonder aanleiding hebben rond gesleurd, mijn rib hebben gekneusd en daarbij 1000,-- gulden hebben gestolen. 


Maar uiteraard lag de organisatie toen bij Clark en werkte de AVID mee. De buitengewoon corrupte drek die men in Nijmegen politie noemt, voert alleen maar uit. Voor een officier van justitie is het echter geen haalbare kaart meer om te beweren dat men de wetgeving niet kent of niet in staat zou zijn om te begrijpen wat er aan de hand is.


Iedere dag die mijn vader na de eerste aangifte verder wordt gemarteld is de politie Nijmegen verwijtbaar !26. Juni van 1999 in Antwerpen
Wesley Clark was er in zijn groene NATO Uniform en had het zelf georganiseerd. 2 Belgische politie agenten waren aanwezig en hebben foto's gemaakt van de situatie. Clark heeft nog geen jaar later tijdens een bezoek aan Zwitserland beweerd dat het martelen van mijn vader de reden zou zijn geweest dat hij bij de NATO is ontslagen. Clark was kort na dit incident in juni van 1999 telefonisch medegedeeld door de toenmalige Minister van Defensie van de VS, ene William Cohen, dat hij met ingang van mei 2000 zijn baan als Saceur bij de NATO zou moeten verlaten Op de foto hieronder was ik nog geen 2 jaar oud dus die is blijkbaar opgenomen in de zomer van 1964. Ik kon nog niet volledig praten, maar kan me de situatie wel erg goed herinneren en was op dat moment al volstrekt helderziend. 
In april van 2000 (toen ik voor een meubelbeurs in Italië was en daarbij net over de grens in Zwitserland logeerde), is Clark mij zoals gebruikelijk opnieuw gaan lastigvallen. Deze keer had hij zijn vrouw bij zich. Hij was binnen een aantal uren nadat ik de hotelkamer in Zwitserland had geboekt in het zelfde hotel aanwezig waar ik was en is s ‘avonds in mijn hotelkamer ingebroken. De Zwitserse politie werd gebeld door de hotelreceptie omdat Clark en zijn vrouw enorm lawaai maakten in hun hotelkamer en de Zwitserse politie arriveerde net op tijd om Clark op heterdaad te verrassen. 

De ochtend nadien in de ontbijtzaal van het hotel beweerde Clark dat het mijn schuld was dat hij zijn baan bij de NATO kwijt geraakt zou zijn. Dat is naar mijn idee complete onzin. Ik had toen nog niet eens aangifte gedaan.

Er zijn kranten artikelen te vinden op het internet waarbij wordt beschreven dat zelfs het Pentagon verwachte dat Clark nogal tekeer zou gaan na zijn ontslag. Om te voorkomen dat Clark in staat zou zijn om heel veel drukte te maken over zijn ontslag bij de NATO heeft het Pentagon dat ontslag heel bewust zo snel mogelijk doorgegeven aan de media. En zoals verwacht ging Clark inderdaad net na zijn ontslag telefoontje nogal laaiend rond bellen om te zien of hij in staat zou zijn om mensen in Washington te manipuleren om zijn ontslag ongedaan te maken. Dus zijn superieuren in het Pentagon hebben blijkbaar zelf een duidelijk idee ervan wat voor een manipulerende klootzaak hij is. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het Pentagon of de NATO standaard iedereen automatisch ontslaat die heeft gemarteld. Het zou natuurlijk erg passend maar zijn maar het lijkt mij onwaarschijnlijk. Het is veel realistischer om te veronderstellen dat het grove martelen van mijn vader voor diverse mensen binnen het Pentagon en de NATO een extra druppel was die de emmer deed overlopen. Ik en Clark lang genoeg om te weten wat een leugenachtige en overdreven agressieve psychopaat hij is. 


Ik word er kots misselijk van wanneer ik dat achterbakse stuk stront in de media hoor verkondigen dat hij tegen martelen zou zijn. De man is een schande voor het Amerikaanse leger en voor de NATO. Een perfect voorbeeld van het soort gedrag waar geen enkel land voor wil staan. Een sadistische folteraar en moordenaar, die doet alsof hij een held is en het de normaalste zaak van de wereld vindt om weg te komen met zijn eerder gepleegde misdrijven en die het eveneens heel normaal vindt om de familie van zijn slachtoffer verder lastig te vallen en te stalken.

Er zijn verschillende Belgische politie mensen die kunnen getuigen van het feit dat Clark mij al in 1992/93 steeds lastig viel. Deze mensen zijn Belgen, in burger kleding maar met een houding die typisch is voor militairen of politie. Men spreekt Frans, Vlaams en Engels.


Toen ik in 1992/93 in Brussel werkte waren er zelfs momenten dat mensen mij opwachten voor de deur van klanten en vertelden door Clark te zijn gestuurd om te vragen of ik met hem wou uitgaan. Ik heb daar nooit ja op gezegd omdat ik een enorme hekel had aan de agressieve manier waarop Clark en dat blèrende, ongemanierde viswijf van hem mij in Brussel steeds lastig vielen.

De motieven voor zijn gedrag zijn mij niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval al in 1975 begonnen. 

Clark en die lelijke oude teef van hem waren toen tijdelijk in Duitsland gestationeerd en woonden in het huis naast dat van mijn ouders. Ik kan mij niet heugen dat Clark en zijn lelijke doos ook maar een één enkele keer enigszins normaal gedrag hebben vertoond. Ik vind schreeuwende hysterische vrouwen niet te verdragen, helemaal wanneer het zo'n lege doos is met een reuzen ego die voortdurend tegen mij tekeer gaat en van zichzelf schijnt te denken dat ze Miss Universe is. Vandaar dat ik tijdens zijn bezoek van maart 2010 aan Clark heb verteld dat hij voortaan die blèrende oude doos van hem de evacuatie van gebouwen mag laten regelen. Ik ben er helemaal zeker van dat er qua informatie niets zinnigs uit gaat komen.


MOTIEF

De hele gewelddadige marteling van mijn vader was met opzet, en heel erg lang op voorhand georganiseerd.


Het motief lijkt te zijn, om te verhinderen dat ik efficiënt zou kunnen waarschuwen voor de aanval van 9/11. Ik heb in de loop der jaren 12 keer gewaarschuwd voor de aanval voordat deze plaatsvond. Dit was in de periode van 1968 tot en met 9 september 2001.

Clark valt mij al jaren lastig op mijn werk. Soms gaat hij zelfs zo ver om bedrijven te benaderen waar ik nog aan het solliciteren ben en steekt hij daar een leugenverhaal af in de zin van ik zou erg racistisch zijn. Het is zelfs voorgekomen dat hij verhalen heeft opgehangen waarna ik zogenaamd bezig was om iemand te ontvoeren. In Brussel had hij in 1992 de politie tegenover blijkbaar ook weer een leugenachtig onzin verhaal opgehangen als of ik zogenaamd een bom in mijn auto zou hebben. De politie komt dan meestal opdagen en lijkt zich heel erg ervan bewust te zijn dat het hele verhaal over de bommen in mijn auto of huis volstrekte onzin zijn maar voelt zich blijkbaar wel verplicht om het voor de vorm even te checken.

Het is nogal krom maar wanneer Clark weer besluit mij lastig te vallen dan doet de politie ten minste de moeite om bij mij thuis langs te komen en even te kijken wat ik zoal aan het inpakken ben. In het voorjaar van 2000 was ik bezig om een pakje met monster materiaal (leer stalen) in te pakken voor een bankstellen producerend bedrijf in Italië toen de Rijksrecherche bij mij thuis aanbelde en met een grote grijns vroeg of men even een blik binnen mocht werpen om te kijken of ik niet bezig was om een bom pakket te knutselen.  

Zodra ik echter aangifte wil doen van zaken die werkelijk hebben plaats gevonden zoals diverse gevallen van hele grove marteling (6 gevallen in 3 verschillende landen), diverse gevallen van inbraak (3 gevallen in 2 landen), diverse ontvoeringen (minimaal 2 gevallen in 2 landen), verschillende moord pogingen plus jaren van stelselmatig stalken en bedreigingen blijkt plotseling zogenaamd niemand verantwoordelijk te zijn. 

Het kleinste beetje serieus onderzoek door politie of een onderzoeksjournalist zou heel snel boven water brengen dat alles wat ik beweer klopt en dat Clark geen enkel alibi kan hebben voor de data die ik op mijn blog noem omdat hij op die dagen in Europa was en ermee bezig was om mij opnieuw erg lastig te vallen.

Overigens heeft Clark tijdens zijn laatste bezoek aan Amsterdam op 5 maart 2010 (opnieuw bij een bedrijf waar ik op dat moment werkte) een verhaal opgehangen dat hij banden zou hebben van telefoongesprekken die ik in 1987 heb gevoerd. 

Wat hij over het hoofd heeft gezien is het feit dat ik vóór zijn mededeling helemaal niet zeker wist dat het Pentagon blijkbaar in 1987 al permanent in mijn telefoonverbinding heeft gehangen. En dat er niets heeft plaats gevonden waarover ik me zorgen zou moeten maken. Mocht dat wel het geval zijn dan zou de AIVD ongetwijfeld al lang hebben gereageerd. 

Uiteraard vind ik het maar een raar verhaal dat het Pentagon mij blijkbaar al in 1987 illegaal heeft afgeluisterd en dat Clark vervolgens in 2010 ermee gaat dreigen om privé telefoongesprekken van mij die in 1987 zijn gevoerd te gaan gebruiken als verdediging tegen aantijgingen van marteling en moord met voorbedachten rade. Voor officieren van justitie of politie agenten die een klein beetje logisch nadenken zou dit ook wel een indicatie moeten zijn.

Verder was Wes Clark tijdens zijn bezoek aan Amsterdam op 5 maart 2010 in gezelschap van een vent die in 1996 heeft mee gewerkt bij het martelen van mijn vader op Spangdahlem Airbase. Ik noem hem "guy at the door" omdat hij in 1996 bij de deur stond toen ik hem voor het eerst zag. Deze "guy at the door" een voormalige MP beweerde op 5 maart 2010, dat hij inmiddels voor de CIA zou werken.

Clark en de CIA guy hadden een afspraak met Klaas Nienhuis van itSuits IT, zie adres hieronder

it suits IT
Havenstraat 20
3401 DM IJsselstein
The Netherlands
Tel +31 (0)30 687 4739

De afspraak tussen Klaas Nienhuis, Wes Clark en een CIA vent die al in 1996 aanwezig was bij het martelen van mijn vader op Spangdahlem Airbase vond plaats op 5 maart 2010 bij het volgende Restaurant:

La Place Amsterdam AMC
Muntbergweg 22-24
1110 ED Amsterdam Zuidoost

Ik heb Nienhuis, Clark en zijn CIA kompaan aangetroffen tegen 16.30 uur op 5 maart 2010 bij La Place. Het is echter heel goed mogelijk dat men al veel eerder die dag een afspraak heeft gehad op dezelfde locatie. De afspraak is bovendien circa 2 weken voordien gemaakt vanuit het bedrijf in IJsselstein. Dus indien de politie voor de afwisseling een keer zou willen onderzoeken dan is het heel comfortabel te achterhalen dat het volledig klopt wat ik zeg dan dit bewijst bovendien dat Clark mij nog steeds lastig valt. Ik ben het toch echt helemaal spuugzat met die gore klootzak.

Zoals Kroonprins Willem-Alexander tijdens zijn bezoek van 26 september 2010 heeft laten blijken is hij zelf buiten gewoon goed geïnformeerd over dit verhaal. Willem-Alexander blijkt zelfs tot in mini detail te weten waar ik in 1997 in mijn vrije tijd ben uitgegaan. Enkele maanden na het bezoek van Willem-Alexander beweert de AIVD echter gewoon na een schriftelijke aanvraag van mijn geen enkel dossier over mij te hebben.