Startpunten voor onderzoekAan de corrupte leugenachtige, smerige hond van een Leenders bij de super corrupte martelende drek die men in Nijmegen politie noemt:

Poging nr. 1 bij incompetente Theo Beks op 26. mei 2010
Poging nr. 2 bij Mieke van Swam op 5 juli 2011
Poging nr. 3 was op  13 mei 2012 bij ........en is als mutatie in het smeer systeem aangebracht
Poging nr. 4 was op 6. augustus 2012 bij leugenachtige Van Haaren en de nog grotere corrupte en super leugenachtige hond van een Leenders

De naam en het adres van 1 getuige die jullie (Leenders in het lieg en smeer computer systeem van de corrupte drek politie Nijmegen aangebracht op de foute datum van 6. juli 2012 terwijl ik pas op 6. augustus 2012 een afspraak met de corrupte hond van een Leenders had) helemaal niet wou weten zijn al tijdens de eerste poging tot aangifte doen bij de super incompetente Theo Beks op 26. mei van 2010 (DUS NOTA BENE 2 ERVOOR) SCHRIFTELIJK aangeleverd !

Poging nr. 2 Mieke van Swam heeft vervolgens helemaal geen aangifte opgenomen. Poging nr. 3 is door collega(heeft zijn naam niet op de leugenachtige mutatie aangebracht maar is wel terug te vinden) ................op 13 mei 2012 als zijnde een mutatie in het computer leugen en smeer systeem aangebracht. Ook bij deze poging nr. 3 heb ik opnieuw circa 20 pagina's aan informatie aangeleverd. waaronder de naam, het telefoonnr. en het adres van Klaas Nienhuis die op 5 maart 2010 een afspraak heeft gehad met Clark plus 1 CIA figuur die Clark eerder heeft meegeholpen bij het martelen.

Leenders, jij smerig, corrupt, leugenachtig stuk drek, je zou je zelf geen politie agent moeten noemen. 

In tegenstelling tot de leugens die je in het leugen en smeer systeem (computer) van de politie Nijmegen aanbrengt (waarbij je nog niet eens in staat bent om de datum correct te beschrijven) heb je helemaal niet enige vorm van verduidelings vragen gesteld en al helemaal niet met de bedoeling om iets te willen onderzoeken.

De hele lange lijst van getuigen (meer dan 20) die Clark zeer uitvoerig hebben zien martelen is vanaf mei van 2010 diverse keren opgestuurd aan:

Europol- Eurojust- Rijksrecherche- het BKA-de Bundespolizei- Iedere Officier van Justitie in heel Duitsland - dus alle Generalstaatsanwaltschaften- plus nog diverse andere internationale politie instanties (bijvoorbeeld in België).  

Niet iedere politie is automatisch zo een smerige leugenachtige vieze drek als die in Nijmegen, waarbij de politie meehelpt bij het martelen en laten verdwijnen van mensen en dit maar zeer normaal vindt. En vervolgens de eigen computer maar volsmeeren met pertinente leugens om er zelf nog een beetje normaal uit te zien.

Leenders je bent een smerige; corrupte leugenachtige hond. Indien mijn vader niet levend terug komt heb je een moord met voorbedachten rade op je geweten. Jij gore hufter.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


BKA - LKA - alle hogere officieren van justitie in Duitsland - de federale politie - alle leden van de Bondsdag (Bundestag) en de Bondsraad/ Bundesrat (meer dan 700 parlementsleden in totaal) hebben allemaal van mij de aangifte ontvangen voorzien van een lange lijst van getuigen.

Voor journalisten, politie agenten, officieren van justitie of anderen die willen onderzoeken zijn meer details te verkrijgen via es.komes@versatel.nl of via 024-75 07 216.


Volgens een mededeling van het LKA (Landeskriminalamt) in Mainz zouden de openbare aanklagers in Koblenz en Trier bezig moeten zijn om een onderzoek te verrichten. Deze weigeren echter om telefonisch informatie te verstreken en hebben tot nu toe niet gereageerd op mijn schriftelijke verzoek om informatie.

Overigens is volgens de Duitse wetgeving de politie in de plaats waar het misdrijf heeft plaats gevonden verantwoordelijk voor het onderzoek. Dat zou dus de politie in Wittlich Eifel moeten zijn omdat mijn familie in die omgeving woonachtig is. De politie in Wittlich Eifel heeft in augustus van 2010 de schriftelijke aangifte ontvangen van het LKA in Hamburg. Nadat deze al eerder door mij was toegezonden. In mei van 2011 heeft men bij een telefonische navraag door mij de gegevens in de eigen computer echter niet kunnen terugvinden. Ik heb nadien de hele papierwinkel nog maar eens een keer per e-mail toegestuurd. Men heeft de aangifte inmiddels dus minimaal 3 keer schriftelijk binnen gehad. Ik ben zeer benieuwd of dat bij het volgende telefoontje ertoe zal leiden dat men minimaal in staat is om de gegevens terug te vinden in de computer.

Volgens internationale wetgeving is het zo dat er aangifte moet worden gedaan in de woonplaats van het slachtoffer. Indien we er even vanuit gaan dat ik net als mijn vader slachtoffer van deze situatie ben dan is eveneens de politie in Nijmegen verantwoordelijk voor het opnemen van de aangifte. 

De corrupte stront die men in Nijmegen politie noemt heeft echter al in 1998 driftig meegewerkt bij het martelen van mijn vader. 

Naar ik inmiddels weet door diverse bezoeken van Willem-Alexander (op 26. September en 17. November van 2010 plus diverse bezoeken in Juni van 2011) wordt de leugenachtige drek die men in Nijmegen politie noemt, die zelf meewerkt bij het martelen van mijn vader, blijkbaar aangestuurd door de AIVD.

De leugenachtige en super corrupte drekpolitie Nijmegen noemt wringt zich in de meest rare bochten om maar niet te hoeven onderzoeken. 

Ik ben vanaf mei van 2010 - 4 keer naar de politie Nijmegen geweest voor het opnemen van de aangifte. Voor het maken van de aangifte heb ik bij de 4e poging zelfs de Nationale Ombudsman moeten inschakelen zo graag wil de politie mij beletten om aangifte te kunnen doen. 

Niet raar, de politie heeft in 1998 meegewerkt bij het martelen van mijn vader en doet vervolgens haar uiterste best om te verdoezelen dat mijn vader nog blijkt te leven. Leugenachtige Stronthommel Leenders zal ik persoonlijk ervoor verantwoordelijk houden indien mijn vader het niet zou redden dan heeft deze klootzaak een moord met voorbedachten rade op zijn geweten. Stronthommel Leenders schijnt niet te willen begrijpen dat de nationaliteit van dader of slachtoffer niet ter zake doen.

Hier zijn een aantal beginpunten die men kan volgen om een onderzoek te starten:

Punt 1.
Neem contact op met Klaas Nienhuis (zie adres hieronder) en vraag hem of het klopt dat hij een afspraak heeft gehad met Wes Clark op 5 maart 2010 en wat de bedoeling is geweest van die afspraak. Tijdens die afspraak met Nienhuis in La Place in Amsterdam Zuid-Oost was Clark in het gezelschap van iemand die beweerde voor de CIA te werken en die in 1996 heeft meegeholpen bij het martelen van mijn vader op Spangdahlem Airbase.

Met welk doel werd de afspraak gemaakt en wat er is besproken? 

De afspraak is gemaakt ongeveer 2 weken voor 5 
maart 2010 vanaf het hieronder genoemde telefoonnummer. Dit is nog redelijk recent en zou voor iedere normaal onderzoekende politie instantie zeer gemakkelijk te achterhalen zijn.


it suits IT 
3401 DM IJsselstein 
Nederland 
Tel +31 (0) 30 687 4739 
Fax +31 (0) 30 687 4749 
info@itsuitsit.com 
www.itsuitsit.com 

Onmiddellijk na het bezoek van Clark was Klaas Nienhuis enorm onvriendelijk. Of dit effect wordt bereikt omdat de meeste mensen zich ineens enorm belangrijk voelen nadat ze bezoek hebben gehad van een moordenaar van de NATO of dat Clark wellicht zelfs geld betaald om zijn leugenachtige lulverhaal aan de man te brengen is mij niet duidelijk. In ieder geval was Nienhuis geen seconde geïnteresseerd in mijn kant van het verhaal maar voelde zich wel enorm op zijn tenen getrapt dat ik niet gezellig wenste te babbelen met de mordenaar van mijn vader.

Beste Klaas, ik heb een heleboel echte celebs ontmoet in de loop der jaren dus ik voel mij niet onmiddellijk enorm gewaardeerd indien ik een leugenachtige mordenaar op bezoek heb. Je mag je uiteraard te allen tijde vrijwillig melden voor de behandeling die mijn vader heeft moeten ondergaan, dat valt niet te overleven.  


Punt 2.

Neem contact op met Kriminalhauptkommissar Hans-Werner Kohl van de Umweltkripo in Wittlich en vraag hem waarom die in 1996 beweerde dat de BND hem strikte opdracht zou hebben gegeven om mij niet te helpen mijn vader te bevrijden toen deze door Clark en de CIA shit (die met Clark samen op 5 maart 2010 een afspraak had met Klaas Nienhuis bij La Place in Amsterdam) op Spangdahlem Airbase in Duitsland werd gemarteld. Overigens is Kohl volgens zijn ouders zeer recent (gegevens van juni 2011) circa 6 maanden geleden geëmigreerd naar Canada. Zodra ik meer informatie heb over waar hij op dit moment uithangt zal ik die op de blog zetten.Punt 3
Neem contact op met Petra en Joe Schmucker vraag hun naar de informatie die wij allen hadden op 9 september 2001. De zondag voor de aanval op het WTC. Van belang daarbij is vooral om te achterhalen of Joe Schmucker aan de telefoon was met Spangdahlem Airbase of dat hij bijvoorbeeld het Pentagon meer direct aan de telefoon heeft gehad en bijvoorbeeld rechtstreeks met Donald Rumsfeld in het Pentagon heeft gesproken.

De vier vluchtnummers (11/175/77/93) en de datum van de aanval op het Pentagon en het WTC waren volstrekt bekend. Ik had die gegevens in de nacht van 8 op 9 september 2001 aan 2 politieagenten doorgegeven die werken voor de politie in Wittlich Eifel. En ik was op zondag 9 september 2001 de hele namiddag te bezoek bij Pete en Joe. Pete en Joe woonden toen op het adres Burgerstrasse 20 in Landscheid Eifel en Joe was gestationeerd op Spangdahlem Airbase.

Mochten Pete en Joe beweren dat wij niet allemaal volledig op de hoogte waren van de datum en de 4 vluchtnummers van de aanval die 2 dagen nadien ging plaatsvinden dan liegen beide. Pete en ik kennen elkaar sinds we 6 jaar oud zijn. Wij zijn samen naar de lagere school gegaan. Er was dus op die zondag 2 dagen voor de aanval geen enkele twijfel over mogelijk dat ik helderziend ben en dat wanneer ik dergelijke informatie doorgeef men ervan uit moet gaan dat die informatie klopt. Overigens was het die zondag namiddag wel opvallend dat Joe de informatie aan de telefoon meteen begon te verhaspelen. Nadat ik hem net heel duidelijk de juiste datum (11 september van 2001 dus binnen 2 dagen) en de correcte 4 vluchtnummers had doorgegeven, hing hij aan de telefoon met iemand (naar ik toen dacht Spangdahlem Airbase maar het zou evengoed het Pentagon rechtstreeks geweest kunnen zijn) en gaf de informatie verder met de laconieke mededeling: "Ik denk dat we op maandag het gebouw moeten evacueren……."


Joe heeft onlangs (mei of juni van 2011) zijn Facebook profiel geblokkeerd. Maar via het het profiel van zijn vrouw zijn nog wel foto's van hem zichtbaar. Voor het geval dat Pete en Joe binnenkort van plan zijn om verder onder te duiken om lastige vragen van journalisten te ontwijken heb ik hieronder het laatste mij bekende adres plus een aantal foto's geplaatst:

Voor politie instanties of media die serieus onderzoek willen verrichten zijn hieronder de laatste mij bekende adresgegevens:

2216 N 50 W
Phone: (801) 825-5543
Location: Layton, UT 84041

Pete en Joe schijnen ergens in 2009 of 2010 te zijn verhuisd.Men is echter nog steeds woonachtig in de omgeving van Layton of Ogden in Utah. Hieronder een lagere school waar Petra blijkbaar af en toe werkt.

Petra Schmucker
Tutor
Phone (801) 402-2450

pschmucker@dsdmail.net
Lincoln Elementary
http://www.davis.k12.ut.us/26202010484114120/site/default.asp

591 West 2000 North

Layton, Utah  84041
Main Office  801.402.2450
Fax  801.402.2451


Mocht het niet lukken om Joe en Pete te vinden via de bovengenoemde gegevens dan is hieronder een link naar de Highschool die in ieder geval door een deel van hun kinderen wordt bezocht.

Northridge High in Layton, Utah
http://www.davis.k12.ut.us/25842085845527/site/default.asp

Joe Schmucker was in 2000 en 2001 gestationeerd op Spangdahlem Airbase. 

Petra (geborene Weirich) en Joseph Schumcker                                          

woonden toen op het volgende adres:

Burgerstrasse 20 
54526 Landscheid / Eifel
Duitsland


Inmiddels (2011 en 2012) is Joe werkzaam op de de hierna genoemde Air Force Base
in Utah en is men verhuisd naar eerst Layton en later Ogden in Utah.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hill_Air_Force_BaseLinkedIn Openbaar Profiel van Joseph Schmucker, zie hieronder:

Joe Schmucker
Logistics Manager at United States Air Force

Logistics Manager bij United States Air Force

Public Profile (february of 2012)
http://www.linkedin.com/pub/joe-schmucker/12/929/721


Startpunt van onderzoek naar de corrupte stront die men in Nijmeegen politie noemt:

http://getuigen-gezocht.blogspot.nl/

Hulpofficier Leenders van de super corrupte stront die in Nijmegen politie heet, vindt het blijkbaar maar zeer normaal om mee te werken bij de door Clark georganiseerde marteling en eveneens mee te werken bij het plegen van een moord met voorbedachte rade. Leenders is een super corrupte leugenachtige hond, te laks of the stom om te onderzoeken maar wel bereid om het computer systeem van de corrupte drek politie (die overigens al vanaf Juli 1998 volgens Willem-Alexander op aanwijzing van de AIVD meewerkt bij het martelen van mijn vader) vol te smeren met pertinente leugens.

Zulke corrupte stront behoort te worden ontslagen.