Criminele HandelingenStalking en constant lastigvallen / 1992/93 Brussel - Knokke


Zeer regelmatig stalking en enorm lastig vallen op mijn werk. Bovendien is Clark in 1992 ermee begonnen om mijn vader te martelen waarbij hij in sommige gevallen de steun heeft gehad van de Bundeswehr en de Nederlandse politie (blijkbaar aangestuurd door de AIVD)


Bovendien verwijt ik Clark dat hij vanaf 1975 bewust bezig is geweest om de boel zo te verknallen en zo grof te liegen dat dit een zeer negatief effect heeft gehad op de evacuatie van diverse gebouwen jaren later. 

Het Pentagon weet al vanaf 1968 dat het WTC en het Pentagon in toekomst nog eens aangevallen gingen worden. Ik heb dat als 5-jarige verteld voor een lopende camera. De Duitse politie is er in 1968 getuige van geweest hoe ik de naam van Bin Laden en de datum 11. September 2001 heb opgeschreven op papier terwijl ik eigenlijk nog niet eens kon schrijven op dat moment en nog nooit naar de basisschool was geweest. 

Tijdens een rechtszitting bij de rechtbank in Arnhem in 1988/89 heb ik voor de zoveelste keer de datum van 9/11, de 4 correcte vluchtnummers plus een aantal details vertelt erover hoe het WTC eruit ziet wanneer dat wordt aangevallen.

Blijkbaar is het vanaf 1975 Clark zijn bedoeling geweest om mij permanent te gebruiken en te misbruiken voor allerlei onzin die het Pentagon uitvreet. Clark werd in 1975 met zijn hele familie in Duitsland gestationeerd vanwege mij en haat Duitsland.

In tegenstelling tot de leugenachtige onzin die Clark blijkbaar binnen het Pentagon ophangt is het wel degelijk zo dat mijn helderziendheid uiteraard nog steeds werkt en ik hem helemaal nergens voor nodig heb en het zelfs stront vervelend vindt om eindeloos met Clark te worden geconfronteerd terwijl hij zelf nogal blind onderweg is en standaard wordt gedreven door zijn ego en reuze ambitie. De grove onzin die Clark vaak uitvreet is niet alleen maar een enorme bedreiging voor mijn eigen leven maar levert ook een zeer duidelijke gevaar op voor meer dan een land in Europa.Stalking Periode 1975 tot 2011
Het feit dat Clark mij soms 3 keer per week enorm lastig ging vallen op mijn werk is binnen de NATO een volstrekt bekend gegeven. Er is een hele lange lijst met getuigen in Duitsland (1975) alsook in België (periode 1992/93) die Clark hebben gezien terwijl hij bezig was om zijn georganiseerde onzin verhaal over mijn vermeende racisme in elkaar te willen zetten. Als je 35 jaar de tijd neemt en de hulp van Pentagon, NATO en CIA nodig hebt om een volstrekt georganiseerd onzinverhaal in elkaar te flansen om een moord te plegen waar je meent recht op te hebben dan wordt het verhaal wel erg duidelijk. Clark heeft niet alleen maar mijn vader gemarteld en bedreigd mij vervolgens voortdurend maar brengt ook de veiligheid van meer dan een land in gevaar met zijn voortdurende leugen verhalen.


1992 Stalking en Bedreiging / Datum 2 juli 1992 / Locatie: Zevenaar
Stalking bij het AC Restaurant in Zevenaar door Wes Clark. Lijst met getuigen is bekend bij Justitie in Nederland en Duitsland.

1992 Kidnapping en Marteling
In 1992 Is Clark begonnen om mijn vader te martelen met medewerking van een aantal Bundeswehr figuren en een aantal Belgische politie agenten. Die het blijkbaar normaal vinden om het Pentagon in zijn achterwerk  te kruipen en zonder problemen mee werken aan Clark zijn walgelijke georganiseerde criminele handelingen.


1992 Dworp bij Brussel
Kidnapping en marteling van mijn vader. Lijst met getuigen is bij Justitie in Nederland en Duitsland bekend - Op de lijst met getuigen komen namen voor als Naumann en Zu Guttenberg. Overigens heb ik recent nog maar eens in oude agenda´s gekeken en daaruit is gebleken dat er in 1992 en 1993 diverse inbraken in mijn bedrijfsauto hebben plaatsgevonden waarvan ik imiddels reden heb om aan te nemen dat men op die manier bewijsmateriaal wou vernietigen.

1996 Kidnapping en Marteling op Spangdahlem Airbase in Duitsland
Kidnapping en Marteling. Lijst met getuigen is bij Justitie in Nederland en Duitsland bekend. Een vent die toen bij de militaire politie op Spangdahlem Airbase werkzaam was en inmiddels (op 5. maart 2010) beweert voor de CIA te werken en die in 1996 heeft meegeholpen bij het martelen van mijn vader op Spangdahlem Airbase was met Clark samen op 5 maart 2010 in Amsterdam en had daar een afspraak met Klaas Nienhuis van itSuits IT. Uiteraard met de bedoeling om mij opnieuw lastig te vallen.


Klaas Nienhuis
it suits IT
Havenstraat 20
3401 DM IJsselstein
The Netherlands

Tel + (0)30-687 47 39
Fax +(0)30-687 47 49


Deze vent hieronder beweerde in 1996 toen ik hem belde dat hij strikte aanwijzing zou hebben van de BND (Duitse AIVD) dat die mij niet mocht helpen om mijn vader te bevrijden van Spangdahlem waar die op dat moment gemartelt werd.

Kriminalhauptkommissar Leiter der Umweltkripo in Wittlich Eifel
Hans-Werner Kohl

Kohl en ik waren in de jaren 70 in dezelfde klas van de middelbare school vandaar dat ik hem in 1996 belde toen mijn vader op Spangdahlem gemartelt werd. Inmiddels heb ik recent contact opgenomen met de ouders van Kohl om zijn telefoonnr. te achterhalen. Volgens de moeder van Hans-Werner Kohl is het laatste wat zij van hem gehoord zou hebben dat die naar Canada geëmigreerd zou zijn en dat die voordien in Wittlich-Wengerohr woonde. Kohl heeft blijkbaar geen goede verstandhouding met zijn ouders waardoor deze niet op de hoogte zijn van waar die zich bevindt. 

Maar opnieuw voor een serieus onderzoekende politie instantie is het heel gemakkelijk te achterhalen waar in Canada Kohl zich exact ophoudt. Temeer daar hij tot circa voorjaar 2011 werkzaam is geweest bij de politie in Wittlich Eifel. Dezelfde politie instantie die nu de moord op mijn vader zou moeten onderzoeken maar moeite heeft om de aangifte in hun eigen computer terug te vinden.
Hier is het laatste mij bekende adres:
Hans-Werner Kohl
Pleinerweg 27d
54516 Wittlich

Ouders van Hans-Werner Kohl
Herrenweg 10-12
54518 Bergweiler
06571-5796

Overigens heb ik op zondag 26 en maandag 27 juni van 2011 achterhaald dat Kohl blijkbaar ongeveer 6 maanden geleden samen met zijn partner naar Canada is geëmigreerd. Op dit moment heb ik geen meer recente adresgegevens van Kohl. Mocht ik die vinden dan zal ik die uiteraard onmiddellijk op de blog zetten.

Zaterdag 26 juni van 1999 hele grove Marteling in Antwerpen
Op 26 juni van 1999 werd ik door de politie in Antwerpen tegen mijn wil naar een ziekenhuis gesleurd in Antwerpen waar mijn vader aanwezig was. Mijn vader bloedde heel erg en Clark had hem net bepaalde ledenmaten afgesneden. 

Wes Clark was aanwezig in zijn groene NATO Uniform en was trots op wat die had gedaan. Overigens ben ik heel erg lang ervan uitgegaan dat mijn vader deze bijzonder gruwelijke en onmenselijke marteling niet zou hebben overleefd. Totdat ik in mei van 2011, na diverse bezoeken van Willem-Alexander en een excuus voor het meewerken van de AIVD aan deze zaak, opnieuw iemand (wellicht mijn vader, de man leek erop) gemarteld heb zien worden in het CWZ Ziekenhuis in Nijmegen. 

Het martelen van 26. Juni 1999 was echter zo buitengewoon bloedig en grof dat ik jarenlang ervan uitgegaan ben dat mijn vader did incident niet zou hebben overleefd. Vandaar dat ik diverse blogs op het Internet heb die spreken van marteling en een moord met voorbedachten rade. Ik weet immers niet zeker of mijn vader nog leeft en uiteraard is het volstrekt denkbaar dat een persoon die meer dan 22 (sinds 1992) gemarteld wordt, dit uiteindelijk niet gaat overleven.


Voorjaar van 2000 Stalking en Inbraak / locatie een Hotel in Zwitersland 
Opnieuw stalking en inbraak in mijn hotelkamer in Zwitserland. De details zoals adres en dergelijke van het hotel en datum zijn bekend bij justitie in Nederland en Duitsland. Naar mij inmiddels duidelijk is wordt ik blijkbaar al jaren afgeluisterd. 

(Richard Branson beweerde in Juni van 2011 zelfs over banden te beschikken van telefoongesprekken die in de zomer van 1987 hebben plaatsgevonden in mijn woning in Nijmegen. Deze illegale telefoonbanden kan hij uitsluitend via Clark of via zijn vriend Willem-Alexander hebben gekregen).

Anyway, dat ik al jaren wordt afgeluisterd door een combinatie van Pentagon, NATO en AIVD is inmiddels volstrekt duidelijk. Clark kwam binnen enkele uren opdraven in een hotel in Zwitserland waar ik slechts enkele uren voordien via mijn mobiele telefoon van onderweg een hotelkamer had geboekt.

13 tot 17 September van 2004 Inbraak / Huisvredebreuk /Bedreiging met een wapen/ Ontvoering/
Inbraak in mijn huis in Nijmegen en ontvoering. Ik was in de zomer van 2004 bezig om heel veel correcte informatie te versturen an de pers in de VS en binnen Europa. Dit was nog voordat de story over het martelen in Abu Ghraib in de pers verscheen. Door in augustus en september van 2004 in mijn huis in te breken en mij in September zelfs een week lang te ontvoeren was het blijkbaar de bedoeling om mij te intimideren zodat ik in het vervolg te angstig zou zijn om nog verder informatie naar de pers te sturen. Overigens had Clark tijdens het inbreken in mijn huis een zeer zeker door de AIVD geregelde reserve sleutel tot mijn huis. 

Uiteraard is de lange lijst aan bijzonder grove criminele feiten die Clark heeft gepleegd een enorme aanslag op mijn leven. Het heeft eigenlijk geen enkele zin meer om normaal aan de slag te gaan. Clark is immers sinds 1992 al bij 4 ex werkgevers of bedrijven over de vloer geweest met volstrekte leugens om mij het werken onmogelijk te maken.

4 September van 2007 Stalking in de omgeving van Krefeld
Opnieuw bedreiging en moordpoging bij Raststätte Geismühle West langs de A57 niet ver van Krefeld.


Vrijdag 5 maart van 2010 / Stalking en lastig vallen La Place Amsterdam Zuid-Oost
Stalking in Amsterdam - ik zal de details ervan later beschrijven.

Overigens schijnt het aandeel dat de AIVD in deze hele affaire heeft gehad nogal groot te zijn. Tijdens zijn bezoek van 26. september 2010 liet Kroonprins Willem-Alexander doorschemeren erg goed geïnformeerd te zijn over het hele verhaal en heeft daarbij zijn excuus aangeboden voor het gedrag van de AIVD en een bedrag genoemd van 3 miljoen euro, zonder dat ik ooit om enige geldbedrag gevraagd zou hebben.

Mijn antwoord toen was dat ik de zaak vooralsnog niet kan bewijzen. Het gaat mij overigens niet om wat dan ook voor geldbedragen, maar om gerechtigheid voor mijn vader. 

Ik wil weten waar mijn vader zich bevindt 

Oorspronkelijk stond hier waar het lijk van mijn vader naar toe is gebracht omdat ik gedurende meer dan 12 jaar, ervan uit ben gegaan dat mijn vader de bijzonder bloedige en grove marteling van 26. Juni 1999 in Antwerpen niet kon hebben overleeft. Inmiddels heb ik in mei van 2011 (slechts 1 week voor het 3e en 4e bezoek van Willem-Alexander) opnieuw iemand gemarteld zien worden, deze keer in het CWZ ziekenhuis in Nijmegen en heb ik reden om aan te nemen dat mijn vader nog zou kunnen leven en gewoon nog steeds in Nederland wederrechtelijk wordt vastgehouden door o.a. de corrupte drek politie Nijmegen.


en ik wil verder dat het Clark wordt verboden om zich opnieuw in mijn buurt te begeven. Na alles wat ik in de loop der jaren van die klootzaak heb getolereerd, kan ik die vent niet meer in mijn buurt verdragen. Tenzij dit voor een rechter zou zijn omdat die eindelijk verantwoording moet afleggen voor de marteling en moord met voorbedachte rade die hij heeft georganiseerd en uitgevoerd. Wat dit verhaal zo buitengewoon lastig maakt is het volgende:

Volgens Willem-Alexander heeft de AIVD een aandeel gehad. Maar ik weet zeker dat ook een 2-tal Pentagon maatjes van Clark en diverse Bundeswehr figuren een aandeel hebben gehad. En in tegenstelling tot het Nederlandse Koningshuis hebben het Pentagon en de Bundeswehr tot nu toe nog niet het fatsoen gehad om gewoon toe te geven dat men wel degelijk een aandeel heeft gehad bij het martelen van mijn vader en de hele waslijst aan andere criminele feiten die Wesley Clark heeft gepleegd.

Dus ik ben eigenlijk wel blij verrast door het fatsoen dat het Koningshuis toont door gewoon toe te geven dat men op de hoogte is van het verhaal. Ik ben echter geshockeerd door de corruptie binnen de Duitse regering die inmiddels volledig op de hoogte is (alle 700 leden van Bundestag en Bundesrat, te vergelijken met 1e en 2e Kamer hebben van mij schriftelijk de informatie gehad) en gewoon maar blijft volhouden er niet vanaf te weten. En dat terwijl individuele Duitse politieagenten die ik onderweg tegen kom wel degelijk volledig op de hoogte blijken te zijn lang voordat ik aangifte heb gedaan.

Overigens blijkt de vriendelijke excuus van Willem-Alexander van 26. september 2010 gewoon een wassen neus te zijn. De super corrupte en leugenachtige drek die in Nijmegen politie heeft werkt ook nadien gewoon mee bij het martelen. Dus er is sinds de diverse bezoeken van Willem-Alexander helemaal niets verandert.

Zoals vaak het geval is, waar rook is, is ook vuur. In dit geval klopt alles wat ik vertel. Ik heb geen enkele reden om een zeer gecompliceerd verhaal te verzinnen, dat mij een heleboel energie kost en in het beste geval negatieve aandacht oplevert.

Overigens is hier een lijst met verdedigings punten die Clark voor zichzelf in elkaar heeft getimmerd

Mochten we eindelijk aan een punt komen dat hem vragen worden gesteld: Tot nu toe heeft nog niemand het aangedurfd om Clark te ondervragen over de bijzonder gruwelijke marteling waar ik diverse keren getuige van ben geweest en de zeer geplande moord met voorbedachte rade die hij bezig is te plegen. 

1.)
Ik ben een racist (volstrekte onzin en indien het zou kloppen niet goed genoeg als motief voor zeer gruwelijke marteling en een buitengewoon brutale moord met voorbedachte rade). Indien ik daadwerkelij een racist zou zijn zoals Clark nou al jaren mensen voorliegt, dan zou het na meer dan 30 jaar volstrekt illegal afluisteren van mijn diverse telefoonverbinding een "piece of cake" moeten zijn om dit aan te tonen.

2.)
Ik ben zogenaamd gek / Dit was natuurlijk van begin af aan, een van de in elkaar gezette punten. Nadat de politie in Antwerpen mij in de kelder van een ziekenhuis mijn vastgeketende vader heeft laten zien die op een gruwelijke manier was gemarteld en ontzette bloedde ben ik inderdaad nogal hysterisch geworden. 

Ik werd toen onmiddellijk naar de psychiatrie afdeling van hetzelfde ziekenhuis gebracht. De persoon van mijn werk die mij toen heeft opgehaald in het ziekenhuis leidt tegenwoordig aan spontane amnesie wanneer ik hem bel. 

Zijn slechte geheugen wordt volgens hem zelf veroorzaakt door ouderdom. Hij vindt het nodig om omiddelijk te vertellen hoe enorm slecht zijn geheugen tegenwoordig is nog voordat hem enige vraag is gesteld. Typisch een geval van een slecht geweten.

Tijdens een 2e poging tot communicatie aan de telefoon in het voorjaar van 2014 met deze Frans van Lit (ex Bergoss en ex Desso) kwam Frans met het absolute lulverhaal dat zijn geheugen uitstekend zou werken voor wat betreft zijn tijd bij Bergoss maar dat hij alle details uit zijn tijd bij Desso volstrekt kwijt zou zijn. Opnieuw zonder dat ik hem ook maar iets concrets had gevraagd. Van Lit was zich zo belachelijk aan het aanstellen aan de telefoon dat een blinde koe nog zou begrijpen dat hij een volstrekt slecht geweten heeft. Desso blijkt een van de 4 ex Werkgevers te zijn waar Clark sinds 1992 met volstrekte leugenverhalen heeft getracht problemen op mijn werk te veroorzaken. In het geval van Frans van Lit was het zo dat deze 30 Minuten te laat arriveerde voor een solliciatiegesprek dat ik in April van 1997 had bij Desso in Oss. Frans vertelde toen dat hij net vanuit Belgie was gekomen waar hij met iemand (toen had ik geen idee maar inmiddels ben ik vrijwel zeker dat dit Clark is geweest die in de periode 1997 tot 2000 voor de NATO werkte) had gesproken die beweerte dat ik een racist zou zijn. 

Met andere woorden Clark deinsde er in april van 1997 niet voor terug om te trachten te verhinderen dat ik bij Desso aangenomen zou worden. Uiteraard met de voor hem gebruikelijke pertinente leugens. 

3.)
Volgens justitie in Duitsland moet ik de motieven van Clark meteen mee aanleveren, wil men gemotiveerd raken om de boel te onderzoeken. En dat terwijl volgens de Duitse wetgeving de politie zelfs dan verplicht zou zijn om een onderzoek aan te slingeren indien ik niet wenste te getuigen. Men doet het tegenovergestelde en wel op een zeer georganiseerde manier. 

De onwil van de Duitse justitie om naar het verhaal te kijken wordt veroorzaakt door het feit dat een aantal Bundeswehr figuren in 1992 al mee heeft geholpen bij het martelen van mijn vader. Men wil dit absoluut niet toegeven. Waarom werkt de Bundeswehr mee aan het martelen van mensen ? Omdat men de NATO en het Pentagon in zijn achterwerk kruipt in plaats van zelfstandig te denken. Dat levert blijkbaar voordelen op voor je carriere indien je een vette Bundeswehr zak bent en snel omhoog wil binnen de NATO.

Waarom vindt de Duitse justitie het nadien niet nodig om zich aan de Duitse wetgeving te houden en de zaak te onderzoeken ? Omdat men het blijkbaar erg pijnlijk vindt om te moeten toegeven dat de Duitse Armee nog geen 50 jaar na de oorlog opnieuw extreem fout bezig is. De BND heeft dus blijkbaar meegewerkt aan het verbergen van de feiten en het tegenhouden van een onderzoek. Men denkt serieus het land daarmee een plezier te doen. Ik weet zeker dat dat niet zo is. Ik ben niet van plan om ooit op te geven omdat het verhaal dat ik vertel klopt. 

Het is echter zeker geen keuze geweest om dit te moeten mee maken. Het wordt me opgedrongen zoals dat bij iedere andere moord, ontvoering of anderszins verdwijning van mensen het geval is. De familie van het slachtoffer heeft er niet om gevraagd om "aangerand" te worden. En indien je pech hebt, zit je de rest van je leven met de gevolgen en ben je maanden en jaren bezig om een lakse, ongemotiveerde of nog erger incompetente of zelfs corrupte politie instantie te moeten motiveren om het verhaal dat je verteld te onderzoeken. Eigenlijk schandalig dat het niet een vanzelfsprekendheid is dat politie en justitie gewoon hun werk doen.

Wat dit verhaal zo lastig maakt om een gedegen onderzoek op gang te brengen zijn de punten hieronder:

1. 
Ik ben nogal helderziend. Het Pentagon heeft dat van 1968 bewezen. Maar dat maakt het verhaal wel extra lastig. Veel mensen willen volstrekt niet geloven dat helderziendheid bestaat. Het Pentagon heeft daar vanaf 1968 niet aan hoeven twijfelen omdat de zaken die ik als 5-jarig kind beschreef of soms opschreef nog voordat ik had leren schrijven, volstrekt duidelijk waren. Zo heb ik bijvoorbeeld de maanlanding van Armstrong plus de datum ervan beschreven in 1968, nog voordat men binnen de US Air Force enige idee had wie die Armstrong zou moeten zijn. Met een enkel telefoontje richting NASA kon men toen aantonen dat er daadwerkelijk een vent met de naam Armstrong voor de NASA werkte. Toen ik 5 jaar oud was twijfelde niemand aan mijn helderziendheid. De informatie die ik op die leeftijd had was super duidelijk. Ik schreef korte zinnen op papier zonder dat ik naar school was geweest of al schrijven zou hebben geleerd.

Ik heb eveneens de namen van zeer veel toekomstige US presidenten plus de Watergate en Lewinsky affaires beschreven als 5-jarige in 1968. En dat terwijl mijn grootouders waar ik op dat moment was in 1968 nog niet eens een TV in huis hadden. Het Pentagon was echter in 1968 zo enorm zeker van mijn helderziendheid dat men voor die tijd zeer moderne opname apparatuur inzette om ieder woord van mij op te nemen.

2. 
Clark vertegenwoordigt niet in zijn eentje het Pentagon, de NATO of het Witte Huis maar is wel in staat om zeker vanaf 1992, het Pentagon en de NATO (en daarmee ook de Bundeswehr en zowel de Belgische als ook de Nederlandse politie) plus de CIA dusdanig te manipuleren dat die gewoon vrolijk meewerken aan de criminele stront die hij uitvreet. 

Zodra je als Pentagon hufter eenmaal diverse politie instanties en geheime diensten zover hebt dat ze meewerken aan het uitvoeren van criminele handelingen, wordt het voor de slachtoffers vrijwel onmogelijk om aan de situatie te ontsnappen. Bovendien zal een geheime dienst die mee heeft gewerkt bij Clark zijn georganiseerde criminele onzin, nooit meer willen toegeven dat men volstrekt illegaal bezig is. 

3.
Clark hoort niet alleen maar voor een rechter, maar naar mijn idee zelfs op de elektrische stoel zo erg is hetgeen dat hij allemaal uitvreet. De marteling was te gruwelijk om tot in detail te beschrijven en dat je bezig bent om een moord met voorbedachten rade te plegen wanneer je mensen meer dan 22 jaar martelt zal voor de meeste mensen ook duidelijk zijn. 

Clark is een volstrekt crimineel stuk stront dat zichzelf in de media wil presenteren als een held. Tot nu toe komt die ermee weg. 

4.
Zowel de Amerikaanse, alsook de Duitse en waarschijnlijk ook de Nederlandse plus de Belgische Regering lijken tot nu toe niet erg gecharmeerd te zijn van het idee om hun eigen fouten te onderzoeken en gewoon toe te geven dat er grove fouten zijn gemaakt.

5.
Behalve toegeven dat er in Europese ziekenhuizen en US Airbases mensen worden ontvoerd en doodgemarteld op aanwijzing van een over ambitieuze en super agressieve Pentagon psychopaat zou men ook moeten toegeven op de hoogte te zijn geweest van het feit dat het Pentagon en het WTC op 11. September van 2001 aangevallen gingen worden. En dat schijnt een vrijwel onmogelijke opgave te zijn.

Ik heb echter tussen 1968 en september van 2001 in totaal meer dan 12 keer zeer uitvoerig en voor een deel met zeer veel details (datum, doelen, dwz de aangevallen gebouwen, de naam van Bin Laden, de 4 vluchtnummers het tijdstip waarop de vliegtuigen de gebouwen binnendrongen, het adres en de naam van Mohammed Atta etc) gewaarschuwd. De details van de aanval waren bekend bij het Nederlandse Konigshuis, bij de BND en bij het Pentagon. Dus ik moed ervan uitgaan dat uiteraard ook het Witte Huis volledig op de hoogte ervan was dat men op 11. September 2001 aangevallen ging worden.

6.
Zowel de Amerikaanse als ook diverse Europese regeringen houden liever vol dat marteling iets is, dat alleen maar in rare landen gebeurd. Men zeurt erg graag over de Russen of de Chinezen en wil graag blijven volhouden dat binnen Europa of Amerika alles geweldig geregeld is en zulke excessen niet voorkomen. Ik weet wel beter.

7.
De Nederlandse politie lijkt ook bij andere moordzaken regelmatig te blunderen. 

Volgens de cijfers die ik daarover in het begin van de jaren 90 in een Nederlandse krant hebt gelezen lag het oplossingspercentage bij moorden in Nederland zo rond de 23% en in Duitsland was dat op hetzelfde moment zo'n 53%. 

Wanneer ik dat tegenover Nederlandse politie agenten vermeld lopen de reacties uiteen van: 

"Wij lossen ook bijna alles op....."  tot

"Dat is heel logisch, wij zijn onderbemand en in Duitsland heeft men veel meer politieagenten en dus veel meer tijd om zich met onderzoeken bezig te houden.........." 

De wetgeving is ook anders en meer politie of niet: De Duitse politie heeft normaal gesproken niet het halen van hun target voor wat betreft het uitschrijven van parkeer boetes tot hoogste doel verheven. 

Tenzij zoals in dit geval de boel op een georganiseerde manier wordt tegengehouden omdat de Duitse armee en de geheime dienst beiden criminele stront hebben uitgevreten, is mij nooit gebleken dat de Duitse politie aangeslingerd of gemotiveerd moet worden om gewoon hun werk te doen. 

Wanneer je niet het uitschrijven van boetes als prioriteit hebt, maar het belangrijk vindt om onderzoek te plegen dan los je blijkbaar ook eerder iets op. Dat vind ik een nogal logisch verhaal. Het is natuurlijk ook mogelijk dat men binnen de Duitse justitie instanties er veel meer bedreven in is om de cijfers te verdraaien. Papier is geduldig en men is er in ieder geval bijzonder creatief in om allerlei smoesjes te verzinnen waarom in dit geval een onderzoek niet nodig is, ondanks dat de Duitse wetgeving dat wel dwingend voorschrijft. Het lijkt wel alsof iedere officier van justitie in het land een eigen paragraaf vindt die moet verklaren waarom hij niet in staat is of niet de aangewezen instantie is om een onderzoek in gang te zetten.

Zelfs het BKA komt met gruwelijk domme uitvluchten om maar niet te hoeven onderzoeken. Als je als politie heel zeker weet dat de eigen armee en de eigen geheime dienst hebben meegewerkt aan volstrekt criminele handelingen, dan valt er natuurlijk ook niet al te veel te onderzoeken. Toch zijn er individuele politieagenten in Duitsland en Belgie te vinden die het aandurven om gewoon hun werk te doen. Als je zelf niet corrupt bent en je neemt je werk als politie agent serieus dan is er natuurlijk ook geen reden om de boel tegen te werken.

8.
Een criminele hufter die 35 jaar de tijd heeft om een moord voor te bereiden en daarbij de steun heeft van het Pentagon, de NATO plus de CIA kan logischerwijze heel ver komen met de uitvoering van zijn criminele plannen. 


---------------------------------------------------------------------------------------------

Clark heeft mij tegenover in het voorjaar van 2000 (in april tijdens de meubelbeurs Salone del Mobile in Milan) beweert dat hij door dit verhaal zijn baan bij de NATO zou zijn kwijtgeraakt. Clark werd door de toenmalige minister van defensie van de VS in de zomer van 1999 medegedeeld dat hij per april van 2000 zijn werk voor de NATO zou moeten verlaten en daarmee dus feitelijk met gedwongen pensioen ging. 

Ik had op het moment dat Clark werd ontslagen (in de zomer van 1999 en met ingang van april 2000) nog nergens aangifte gedaan. Voor zover ik kan zien is Clark ontslagen omdat hij veel te agressief zat te pushen dat er grondtroepen in Yoegoslavie zouden moeten worden ingezet terwijl Bill Clinton dat politiek gezien niet kon rond krijgen binnen de toenmalige US regering. 

Bovendien botste Clark met diverse andere mensen binnen het Pentagon en het Ministerie van Defensie. Dat is volstrekt niet verbazingwekkend wanneer je die hatelijke hufter een beetje kent.  Liegen is voor Clark nog nooit een probleem geweest.

Voor mensen die niet gewend zijn aan de omgang met celebs heb ik de volgende mededeling: Er is heel vaak een groot verschil tussen het imago van iemand en het gedrag dat mensen privé werkelijk hebben. Tijdens TV uitzendingen weet Clark best aardig over te komen. Ik ken dat agressieve stuk stront sinds 1975 en heb hem vrijwel uitsluitend als een over ambitieuze klootzak met een reuze ego mee gemaakt die geen enkel geweten heeft en werkelijk nergens voor terugdeinst. Een moord meer of minder op een volstrekt onschuldige persoon is voor Clark geen groot probleem.

Een klein voorbeeldje: In 1994 is die hatelijke kabouter 3 uur lang op een super agressieve manier op de Duitse snelweg achter mij aangereden omdat ik het had aangedurfd om nee te zeggen tegen een "date" terwijl die blerende lelijke doos van hem in 1992 in Brussel en Knokke regelmatig brullend op straat tegen mij tekeer ging dat ik vooral haar man met rust moest laten. 

Het lachwekkende eraan is, dat ik de Clarks nog niet één enkele keer ooit ergens heb opgezocht en men zelf wel ruim 30 keer sinds 1975 in mijn buurt rondliep met blijkbaar als enige doel om mij lastig te vallen. Dus het wordt wel degelijk hoog tijd om de zaak te onderzoeken.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wordt er zelf een beetje moe van om ieder mini detail op voorhand te moeten verklaren terwijl Clark vrolijk verder rondloopt en zo doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Mijn vader is nog steeds zoek en ik wil de details weten van wat er gebeurd is. Daarvoor is een onderzoek nodig.

Dus mochten er ergens in Nederland, journalisten, rechters of politie agenten, politici of officieren van justitie zijn die eindelijk de boel eens echt willen onderzoeken:

Hoe en waarom weet ik zeker dat er meer dan 1 organisatie in mijn telefoonverbinding hangt ?

Kroonprins Wilhelm-Alexander heeft tijdens zijn bezoek van 26.  September 2010 toegegeven dat de AIVD mij al sinds minimaal 1997 volgt. Dat vind ik totaal niet dom, ook niet een klein beetje, maar juist getuigen van fatsoen. 

Ik zou uiteraard geen enkele noodzaak voelen om uit de school klappen over bezoekjes van het Nederlandse Koningshuis indien men eindelijk zover komt dat de zaak onderzocht wordt.

Bill Clinton, heeft in 2003 tijdens een bezoek aan Schröder ter gelegenheid van de heropening van de Amerikaanse Ambassade in Berlijn, letterlijk grapjes herhaald op TV die ik enkele weken ervoor aan de telefoon thuis over de Lewinsky affaire had gemaakt. Het gesprek met Schröder waarbij Clinton die opmerkingen maakte werd door het Duitse Journal uitgezonden.

Bill Clinton heeft tijdens zijn bezoek van 29/30 September 2011 (georganiseerd door Richard Branson) eveneens laten blijken net als Wilhelm-Alexander bijzonder goed geinformeerd te zijn.

Donald Rumsfeld heeft tijdens een NATO conferentie in 2002 in Praag tegenover de toenmalige Duitse Minister van Defensie Peter Struck voor een lopende camera (uitgezonden door het NOS Journal en die hebben een archief dus dit kan gemakkelijk worden onderzocht) verklaard belangstelling te hebben voor informatie van mij.

De letterlijke tekst was: "We want your Spitback 500........." 

Die tekst refereert aan een telefoongesprek dat ik in de zomer van 2000 met Harrison Ford heb gehad. Mijn dank voor de organisatie van het gesprek gaat uit naar de AIVD ? of was het toch het Pentagon ? dat de boel had georganiseerd ? In ieder geval heb ik niet het privé telefoonnummer van Harrison en beschik ik al helemaal niet over zijn agenda. 

Ik nam gewoon in de zomer van 2000 de telefoon hoorn van de haak in mijn huis om een leverancier van bankstellen in Italië te gaan bellen en had volautomatisch ineens verbinding met Harrison Ford terwijl ik nog geen enkel nummer had gedraaid. Fraai hoe dat werkt. 

Tijdens het telefoongesprek dat circa 1 uur heeft geduurd ontstond er blijkbaar nogal paniek toen ik een moment lang noemde dat er wellicht ook vanuit Duitsland wordt meegeluisterd. Het hele telefoongesprek van ongeveer 1 uur ging uitsluitend over de nog aanstaande aanval op het WTC van 11. September 2001. Ik heb daarbij getracht zoveel mogelijk details erover de vertellen met logischerwijze de bedoeling om het gebouw op tijd te ontruimen.

Ik heb er bijzonder lang over gedaan om mij neer te leggen bij het feit dat men binnen de Bush regering het niet nodig vond om de gebouwen te ontruimen omdat men liever Irak wenst te "demokratiseren". 

Toen ik op woensdag 10 december van 2003, tijdens een privé telefoongesprek met mijn moeder de locatie van Saddam Hussein zo nauwkeurig mogelijk ging beschrijven was de BND er als de kippen bij om Heidi Klum op mijn verzoek bij Letterman te laten rondlopen om aan te kondigen dat Saddam toch echt zeer snel gevonden ging worden. 

Heidi heeft tijdens een zeer geestige aflevering van Letterman die in Nederland op vrijdag 12 december 2003 is uitgezonden wederom letterlijk een groot aantal zinnen herhaald die ik 2 dagen ervoor tijdens het gesprek met mijn moeder had genoemd. Waarbij de BND het blijkbaar niet kon laten om toch erin te wrijven dat de CIA had geblunderd en dat het Witte Huis wel degelijk op voorhand behoorlijk was gewaarschuwd. En zoals door mij voorspeeld was op woensdag 10 december 2003 werd Saddam op zaterdag 13 december 2003 uit zijn hol getrokken in de omgeving van Tikrit. 

En terwijl Saddam inmiddels is veroordeeld en ter dood gebracht moet het Pentagon de beloning van 5 millioen dollar die men had uitgeloofd nog steeds uitkeren. Met die mensen valt dus geen zaken te doen want men houdt zich gewoon helemaal nergens aan.

Behalve dat het Pentagon mij dus 5 millioen dollar verschuldigd is, zou men ook eventuele aanvullende schadeclaims tegemoet kunnen zien van bedrijven die schade hebben opgelopen door de aanval van 9/11 die gemakkelijk verhinderd had kunnen worden. Men had immers, de datum, de vlucht nummers, de beoogde doelen (WTC en het Pentagon) plus de naam van minimaal Mohammed Atta en zijn adres in Hamburg. 

Naar mijn weten is het zowel binnen de kleine letters van verzekerings polissen alsook binnen een normale wetgeving zo, dat iets niet meer als ongeval kan worden gezien, indien je er redelijkerwijze vanuit moet kunnen gaan dat het ongeval of in dit geval, de aanval te verhinderen was geweest.

Besparing daarbij zou zijn: 3000 dode mensen minder die zijn omgekomen tijdens de aanval van 11. September 2001. In kosten uitgedrukt is dat 44 miljard dollar aan mensenlevens.(hier is voor de berekening uitgegaan an een bedrag van 1,5 miljoen dollar per persoon x 3000 mensen). 

Dit is ex de kosten voor het opruimen van de puinhopen van de gebouwen. Ex de kosten die er nodig zijn voor het herbouwen. Ex de kosten van minimaal 700 miljard dollar die er in de oorlog van Irak zijn gepompt ten tijde van de Bush regering in 2003/2004. Ex de kosten van 120.000 Iraakse slachtoffers plus nog eens circa 4500 dode US soldaten die hun leven hebben weggesmeten in een onnodige oorlog. 

Ik vind het helemaal niet gek dat de economie op zijn gat ligt op het moment. Er is geen enkel land dat het kan veroorloven om zo super dom met zijn mensen en zijn geld om te gaan als Amerika dat vanaf 2001 heeft gedaan.

In vergelijk met de bedragen die het Pentagon ter beschikking heeft om mensenlevens naar de knoppen te helpen en die men voor onnodige wapen troep uitgeeft zijn de 5 millioen ex rente die ze mij al vanaf december 2003 verschuldigd zijn gewoon peanuts. 

Ik ga er niet vanuit dat het bedrag NIET gemakkelijk binnen te halen zal zijn anders was het al lang betaald.Ik heb echter geen reden om het zomaar erbij te laten zitten.

Ik heb de erger en het ongemak dat erbij hoort wanneer je een probleem hebt met het Pentagon toch al zolang ik kan denken. Zonder dat ik daar ooit om gevraagd zou hebben. Dat is geen keuze die ik ooit bewust heb gemaakt.